no
Brown Hotels דרכים לביטול עסקה

דרכים לביטול עסקה


ניתן להודיע לקולקציית מלונות בראון, לרבות חברת בראון הוטלס בע"מ על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות:

 
בהודעה יש למסור את שמך המלא, מספר תעודת הזהות שלך, שם המלון אליו בוצעה העסקה, מספר הזמנה ומועדי העסקה.
כמו כן, ניתן לעיין בהוראות לעניין ביטול בתנאי השימוש באתר