no
Brown Hotels ביטול עסקה

ביטול עסקה

לצורך משלוח בקשה לביטול עסקה שביצעת באתר האינטרנט של מלונות בראון, בכפוף לתנאי השימוש

יש להשלים את הפרטים הבאים:

 
1 Start 2 Complete

מסירת הפרטים תעשה בכפוף למדיניות הפרטיות

 

דרכים לביטול עסקה


ניתן להודיע לקולקציית מלונות בראון, לרבות חברת בראון הוטלס בע"מ על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות:

 
בהודעה יש למסור את שמך המלא, מספר תעודת הזהות שלך, שם המלון אליו בוצעה העסקה, מספר הזמנה ומועדי העסקה.
כמו כן, ניתן לעיין בהוראות לעניין ביטול בתנאי השימוש באתר